Hárková ofsetová tlač

 Výročné správy, prospekty už dávno nie sú iba zdrojom informácii o firme, ale súčasne aj umelecké dizajnovo zvládnuté diela, ktorými sa firma chce pochváliť, zaujať.

Aby sa dosiahlo daného cieľa musí mať agentúra okrem zdatného grafického zázemia aj silne technické vybavenie na najvyššej úrovni. Tlačíme na nemeckom päťfarebnom stroji Heidelberg CD ,ktorý spĺňa najprísnejšie kritéria kladené na tlač a kvalitu reprodukcie .

Prenos dát na stroj je zabezpečený CTP platňami, aby sa minimalizovala strata informácii. Súčasne s platňami sa do stroja vkladá CD, ktoré ma nahratú farebnú informáciu dokumentu a nastavovanie farebníkov je plne automatizovane , ľudsky faktor je minimalizovaný .

Tento stroj ma možnosť tlače do B2, gramáže papier od 80g -350g , výkonnosť stroja je 15000 hárkov za hodinu .

V prípade opakovanej tlače je informácia nahraná v PC stroja a jednoduchým spôsobom sa opäť nastaví a dosiahnutý výsledok je úplne totožný s predchádzajúcim výstupom.